Mitsubishi Endeavor

. .

, . , . , . . . .

. , , DVD, . , , , . , . . .

, "Mitsubishi Galant", -. . . .