Hyundai Sonata , . . -. . , , .

, . , ( , ) , . , .